Kulstofkredsløbet

Biologi C, B og A.

Kulstofkredsløbet (eller carbonkredsløbet) viser bevægelsen af kulstof (grundstoffet C) mellem forskellige dele af et økosystem. Kulstof bevæger sig f.eks. fra atmosfæren til planter, når planter udfører fotosyntese, og kulstof bevæger sig fra planter til dyr, når dyrene æder planterne.

Organisk og uorganisk kulstof

Man skelner mellem to typer kulstof i kulstofkredsløbet:

  • kulstof bundet i organisk stof, f.eks. dyr, planter og dødt organisk materiale
  • uorganisk kulstof, primært i form af CO2.

Kulstofkredsløbets opbygning

Carbonkredsløbet involverer en række stofpuljer med carbon. Carbonpuljer findes forskellige steder i jorden, på jordoverfladen, i det levende organismer og i atmosfæren. Kredsløbet består derudover af en række processer, hvorved carbon bevæger sig mellem puljerne. Figur 1 viser et overblik over de globale carbonpuljer og -processer.

Figur 1. C-kredsløbet. Kilde: Kevin Saff / FischX / public domain

Kulstofkredsløbets processer

Figur 1 viser, hvordan carbon bevæger sig mellem forskellige stofpuljer i jordens økosystemer. Carbon bevæger sig især mellem atmosfæren og de øvrige stofpuljer. Herunder kan du læse om de forskellige processer i carbonkredsløbet.

Kulstof optages fra atmosfæren ved fotosyntesen

Uorganisk carbon findes i atmosfærisk luft i form af CO2. Uorganisk carbon omdannes til organisk carbon ved planters fotosyntese. Det sker, ved at planter optager CO2 direkte fra atmosfæren og bygger C-atomerne ind i organisk stof i form af glukose.

Figur 1 viser, hvordan carbon via fotosyntesen bevæger sig fra atmosfære...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind