Kulstofkredsløbet

Biologi C, B & A + Biotek A HTX.…

...

Hvad er kulstofkredsløbet?

Kulstofkredsløbet (eller carbonkredsløbet eller C-kredsløbet) er bevægelsen af kulstof (grundstoffet C) mellem forskellige dele af et økosystem. 

Kulstof bevæger sig rundt i økosystemet, fordi levende organismer indeholder en stor mængde kulstof bundet i deres organiske materiale. Levende organismer afgiver og optager derfor løbende kulstof i forbindelse med deres metabolisme. Kulstof bevæger sig f.eks. fra atmosfæren til planter, når planter udfører fotosyntese, og kulstof bevæger sig fra planter til dyr, når dyrene æder planterne.…

...

Kulstofkredsløbets opbygning

Her kan du se kulstofkredsløbet:

Kilde: Kevin Saff / FischX / public domain

Kulstofkredsløbet består af forskellige kulstofpuljer (firkanterne på figuren):

  • uorganisk kulstof i form af CO2 i atmosfæren (og CO2 opløst i vand ved diffusion)
  • organisk kulstof, dvs. kulstof bundet i organisk stof i f.eks. dyr, planter og dødt organisk materiale.

Kredsløbet består derudover af processer (pilene på figuren), der flytter kulstof mellem puljerne:

Fotosyntese: CO2 optages fra atmosfæren til økosystemer

Uorganisk kulstof findes i atmosfæren i form af CO2. Fotosyntesen omdanner CO2 til organisk stof i planter og alger.

Diffusion: CO2 opløses i vand

CO2 optages også fra atmosfæren til vand ved diff…

...

Kulstofkredsløbet, global opvarmning og forsuring af havene

Afbrænding af fossile brændstoffer betyder, at atmosfærens CO2-indhold er steget markant siden den industrielle revolution omkring år 1800.

Stigningen i atmosfærens CO2-indhold medfører flere forskellige problemer i verdens økosystemer. CO2 er en drivhusgas, hvi…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind