Indirekte sproghandlinger

Hverdagens samtaler

I hverdagens samtaler er det sjældent, at vi udtrykker os effektivt og direkte. Det viser sig, at vi ofte benytter os af indirekte sproghandlinger – altså hvor det, vi siger, reelt har en anden betydning end den bogstavelige. V

i siger fx ikke ”Jeg beordrer dig hermed til at lukke vinduet”, men i stedet formulerer vi det på mange andre måder. Fx ”Det trækker”, ”Så jeg lige en pingvin dér?” eller ”Kunne du måske lukke vinduet?”

Andre eksempler på indirekte sproghandlinger er fx at bruge metaforer eller ironi, når du taler. Fx ”Det er godt nok frygteligt varmt at have vinduet åbent på en vinterdag”.  

De indirekte sproghandlinger kan skabe risiko for, at du bliver misforstået. Men de har en række vigtige, sproglige funktioner. Blandt andet er de afgørende for, at vi kan være høflige over for hinanden.

En analyse af indirekte sproghandlinger kan bruges til at undersøge, hvordan vi bruger sproget på indirekte måder. 

Kontekst og situation

En interessant ting er, at en sproghandlings type og betydning er afhængig af konteksten og den situation, som udsagnet indgår i. Det viser sig nemlig, at sproghandlingen kan have vidt forskellige betydninger alt efter konteksten.

Udsagnet ”Vi skal have dansk i...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind