Sproghandlingsteori

Hvad er en sproghandling?

Sproghandlinger kaldes også for talehandlinger, ligesom vi af og til bruger betegnelsen pragmatik om analyse af sproghandlinger. Ordet pragma er græsk og betyder handling. På engelsk hedder de speech acts.

Inden for sproghandlingsteori er den grundlæggende idé, at enhver sproglig ytring er en form for handling. Dvs. at enhver form for udsagn og tekst på én eller anden måde påvirker noget i verden.

Ofte er det bare små handlinger, der sker. Hvis du fx fortæller mig, at ”Tirana er hovedstaden i Albanien”, så sker der vel ikke nogen handling ved det?  Jo, det gør der faktisk. Der sker den handling oppe i mit hoved, at min viden om geografi bliver forøget eller ændret.

Fra 1950’erne og frem har man i sprogforskningen fået fokus på, at enhver sproglig ytring kan forstås som en handling. Når jeg siger, ”luk lige vinduet”, siger jeg ikke bare noget, jeg gør også noget. Jeg påvirker nemlig modtageren til at lukke vinduet. Sprog er altså ikke bare en måde at kommunikere betydning på, men også en måde at gøre noget på.

Sproghandlingsteorien er derfor en metode til at undersøge, hvordan vi taler med hinanden. Teorien kan både anvendes til at undersøge hverdagens sprog og sproget i tekster eller medier. Hver gang vi siger eller skriver noget til hinanden, så handler vi faktisk gennem sproget.

De fleste samtaler udspringer af, at vi ønsker skabe små eller store forandringer i den konkrete situation, som vi står i. Det kan fx være, at vi er i et koldt klasselokale og spørger en kammerat, som står ved vinduet, om han eller hun vil lukke det. Eller det kan ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind