Sproghandlingsteori

Hvad er en sproghandling?

Fra 1950’erne og frem har man i sprogforskningen fået fokus på, at enhver sproglig ytring kan forstås som en handling. Når jeg siger, ”luk lige vinduet”, siger jeg ikke bare noget, jeg gør også noget. Jeg påvirker nemlig modtageren til at lukke vinduet. Sprog er altså ikke bare en måde at kommunikere betydning på, men også en måde at gøre noget på.

Sproghandlingsteorien er derfor en metode til at undersøge, hvordan vi taler med hinanden. Teorien kan både anvendes til at undersøge hverdagens sprog og sproget i tekster eller medier. Hver gang vi siger eller skriver noget til hinanden, så handler vi faktisk gennem sproget.

De fleste samtaler udspringer af, at vi ønsker skabe små eller store forandringer i den konkrete situation, som vi står i. Det kan fx være, at vi er i et koldt klasselokale og spørger en kammerat, som står ved vinduet, om han eller hun vil lukke det. Eller det kan være, når vi skriver en besked om, at vi kommer lidt senere hjem.

Handlingens tre lag

Sprogfilosoffen J. L. Austin (1911-1960) var en af de første til at definere og beskæftige sig med studiet af sproghandlinger. Austin påpegede, at alle sproghandlinger havde tre lag mening, hensigt og virkning.

Meningen

For at der kan være en sproghandling, så forudsætter det, at nogen siger eller skriver noget. Dette lag af sproghandlingen kaldte Austin for den lokutionære handling el...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind