Analyse af face og høflighed

Undersøg samtalens facework og høflighed

Du kan bruge teorien omkring face og facework til at undersøge mange forskellige typer samtaler. Det afgørende er, at du får fat på et konkret sprogligt materiale. Det kan være en dramatekst, en optagelse af en hverdagssamtale, en udveksling af beskeder på Messenger eller et skænderi fra et realityprogram.

Det er også en god idé, at du bestemmer dig for et fokus for undersøgelsen. Vil du fx sammenligne forskellige typer samtaler for at se, hvordan deres facework varierer? Eller vil du studere brugen af op- og nedtoningen hos henholdsvis unge og ældre?

Herefter kan du gøre følgende:

  1. Giv et kort referat af samtalens indhold og beskriv kort deltagerne.
  2. Undersøg samtalens facework – hvor ser du negativt og positivt face?
  3. Er der eksempler på front management?
  4. Se på ansigtstruende sproghandlinger – hvilke strategier vælger deltagerne for at undgå dem?
  5. Undersøg op- og nedtoninger i materialet.

Husk det nonverbale og samtalesituationen

Det kræver en stor grad af f...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind