Analysemodel

Sproghandlingsteori kan bruges til at analysere alt, der indeholder sprog. Som oftest vil man dog benytte sproghandlinger til at analysere kommunikation mellem flere personer, altså fx samtaler, sms-kommunikation, replikker i film eller dramaer osv. Her vil vi af praktiske hensyn kalde den slags kommunikation for ”tekst”.

Hvilke sproghandlinger dominerer?

En afgørende del af en sproghandlingsanalyse handler om at finde ud af, hvilke sproghandlinger der er på spil i teksten, og hvilke som er dominerende. Dette kan bruges til at sige noget om genren og om, hvilken form for kommunikation der er fremherskende.

Hvilke typer af sproghandlinger er teksten præget af?

 • Informativer, der informerer om noget eller påstår noget?
  • I så fald er teksten forholdsvis saglig og formel.
 • Ekspressiver, der udtrykker afsenderens følelser og/eller holdninger?
  • I så fald er teksten forholdsvis subjektiv.
 • Regulativer, der har det formål at få nogen til at gøre noget?
  • I så fald er teksten præget af opfordringer, ordrer, anmodninger, spørgsmål, løfter eller lignende.
 • Performativer, hvor handlingen rent faktisk gøres i og med at det siges?

Eksempel:

Ved stationen:
A: - Skulle toget ikke være inde nu?
B: - Jo, det skulle allerede have været her 17.11.
A: - Det er typisk! Jeg hader DSB!
B: - Ja, og jeg skal være til et vigtigt møde om et kvarter!

I dette samtaleeksempel er teksten præget af ekspressive sproghandlinger, hvor kommunikationsparterne giver udtryk for deres holdninger og følelser.


Er teksten præget af indirekte sproghandlinger?

 • Indeholder teksten udsagn, hvor det ikke er den bogstavelige betydning, der er den primære?
  • Hvor afsenderens hensigt og konteksten gør, at det er en indirekte betydning, der er på spil (indirekte sproghandling)?
 • Hvilken handling ligger der i den bogstavelige betydning (den direkte sproghandling)?
  • Hvilken type er den direkte sproghandling?
 • Hvilken handling ligger der i den indirekte sproghandling?
  • Hvilken type er den indirekte sproghandling?
 • Hvorfor benytter afsenderen sig af indirekte sproghandlinger?
  • For at undgå at give ordrer?
  • For at være høflig?
  • For at undgå konflikter?

Eksempel:

A: - V

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind