Summary

Hvad er et summary?

Et summary er noget af det tætteste, man kommer på en 100% redegørende skrivehandling. Du skal gengive indholdet i en tekst loyalt, uden at lave nogen form for analyse, fortolkning eller diskussion.

Hvis du skriver et summary af en skønlitterær tekst, vil det typisk være en kort gengivelse af tekstens handling. Det samme gælder, hvis du skal skrive et summary af en kortfilm (en fast mulighed på HF B).

Hvis du skriver et summary af non-fiction, vil det typisk være en kort gengivelse af hovedpunkterne i afsenderens argumentation og de emner, som han/hun tager fat i.

Hvordan skriver jeg et summary?

Når du skal skrive et summary, kan du bruge følgende råd:

  • Hold dig tæt til indholdet i teksten. Sørg for at få alt det vigtigste i teksten med. Mindre vigtige detaljer kan til gengæld ofte udelades, da et summary typisk skal være en kort gengivelse af teksten.
  • Præsenter altid tekstens titel, genre og forfatter i begyndelsen af dit summary.
  • Byg dit summary kronologisk op, så det følger rækkefølgen af begivenheder/emner/argumenter i den tekst, som du gengiver.
  • Brug di
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind