Interpretation

Hvad er en interpretation?

En interpretation fungerer normalt som en slags overbygning på en tekstanalyse. Du samler dine mest centrale pointer fra din analysis og bruger dem til at sige noget om tekstens centrale temaer, eller om tekstens eventuelle budskab. Din interpretation er typisk en vigtig del af din besvarelse, som kan være med til at trække dig op på de høje karakterer, hvis den fungerer godt.

Grænsen mellem analysis og interpretation kan være tricky, og i nogle tilfælde flyder de to skrivehandlinger lidt over i hinanden. Grundlæggende set kan man dog sige, at interpretation udgør et højere taksonomisk niveau end analysis, fordi man netop samler de spredte elementer, som man har set på i analysen, og bruger dem til at opnå en dybere forståelse af teksten. Man kan sige, at hvor du i i din analysis zoomer ind på teksten og er nede og pille i detaljer som fx metaforer og appelformer, så zoomer du ud til et overblik over teksten igen, når du når til din interpretation. Det er nemlig her, at du skal ‘op i helikopteren’ og sammenfatte, hvordan vi så egentlig skal forstå den her tekst. Her vil det ofte være naturligt at inddrage mere overordnede elementer som te...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind