Hvad er senmoderne religion?

Her præsenterer vi de væsentligste kendetegn på senmoderne religion, eller rettere på religiøsitet i det senmoderne samfund. Du får mest ud af at læse denne side, hvis du i forvejen har arbejdet med det senmoderne samfund. 

Hvis du vil have en introduktion til det senmoderne samfund, så anbefaler vi  vores kompendium om det senmoderne samfund. Du kan også få en uddybende redegørelse for religionens rolle i de forskellige samfundsformer på siden Religionskritikkens forudsætninger i vores kompendium om religionskritik. 

Begrebet “senmoderne religion” er upraktisk

“Senmoderne religion” er ikke et særligt præcist begreb. Det dækker over mange forskellige former for religiøs tro og praksis. Egentlig kan man sige, at alle religioner, som findes i det senmoderne samfund i en eller anden forstand er senmoderne, uanset om religionen har en meget lang traditionshistorie eller er forholdsvis ny. Ingen religion er nemlig upåvirket af de senmoderne tendenser.

Det er mere praktisk at tale om senmoderne religiøsitet, fordi religiøsitet i det senmoderne samfund er en flydende og foranderlig størrelse, som ses som tendenser i både gamle og nye religioner. Samtidig er religion i det senmoderne samfund ofte en meget personlig og individuel størrelse, som også gør, at det giver bedst mening at tale om senmoderne religiøsitet.

Vær også opmærksom på, at begrebet “det senmoderne” er formuleret af Anthony Giddens og mange anvender det. Men nogle teoretikere, der har arbejdet med samfund og religion bruger andre betegnelser, som du også kan støde på. Her er de mest almindeligt forek...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind