Sekularisme

Her forklarer vi begrebet sekularisme, som er relevant for emner som senmoderne religion, sekularisering og fundamentalisme i Religion B og C.

Hvad er sekularisme?

Begrebet sekularisme er beslægtet med begrebet “sekularisering”, men det er vigtigt at notere sig, at de to begreber ikke betyder det samme:

  • Sekularisering beskriver en proces: At religion gradvist mister indflydelse i samfundet og bliver afløst af sekulære idéer og fænomener.
  • Sekularisme beskriver et princip: At religion og samfund er forskellige størrelser, som skal holdes adskilte. Religion er en privatsag, som ikke skal have indflydelse på samfundets indretning.

Selv om begreberne sekularisering og sekularisme umiddelbart hænger sammen, så er det ene begreb ikke en forudsætning for det andet, dvs. at et samfund godt kan opleve sekulariseringstendenser, selv om idéen om sekularisme ikke er udbredt eller vedtaget ved lov. Omvendt kan princippet om sekularisme godt eksistere i meget religiøse ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind