Zygmunt Bauman

Her giver vi dig et overblik over Zygmunt Baumans (1925-2017) teorier om det senmoderne samfund og religion.

Den tunge og den flydende modernitet

Allerførst er det værd at gøre  klart, at Zygmunt Bauman ikke selv brugte udtryk som “senmoderne” eller “postmoderne”. Han var derimod kritisk over for idéen om, at samfundet har udviklet sig fra en moderne tidsalder til at være senmoderne tidslader. Bauman mente ikke, at moderniteten er fuldstændig afløst af senmoderniteten. I stedet argumenterede han for, at det moderne og senmoderne eksisterer samtidigt som to forskellige samfundsformer: Den tunge modernitet og den flydende modernitet.

Den tunge modernitet

Den tunge modernitet er Baumans betegnelse for det moderne samfund. Den tunge modernitet er et industrisamfund, hvor man fødes ind i en bestemt klasse. Det er et samfund med få valgmuligheder og mange faste holdepunkter, hvilket giver individet en tryghed, fordi det ved, hvad det skal, og hvor det hører til. Den tunge modernitet er kendetegnet ved stabilitet, struktur og langsigtede planer.

Den flydende modernitet 

Den flydende modernitet betegner hos Bauman det, som andre teoretikere kalder det senmoderne eller postmoderne samfund. Det er et samfund, hvor der er få eller ingen faste holdepunkter. Den flydende modernitet er et forbrugersamfund, og menneskets evne til at begå sig som forbruger er afgørende for...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind