Om denne webbog

© 2024 Better Students ApS

Titel: Senmoderne religion | Kompendium
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Udgivet på: Studienet.dk
Forfatter(e): Peter Guldager Dahl og Redaktionen på Studienet.dk
Udgivelsesår: 2023
Sidst opdateret: 15-02-2024
Antal sider: 49

Hvis du vil citere fra denne webbog, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Dahl, P.G. et al. (2023, 27. oktober). Senmoderne religion | Kompendium. Hentet 21. juni 2024 fra https://www.studienet.dk/senmoderne-religion

Litteratur

Ahle, A., Nibuhr, L., Hvithamar, A., & Jensen, T. (Red.). (2023). Horisont C - grundbog i religion. Systime. https://horisontc.systime.dk/ 

Andersen, B., Bertelsen, H., Bøgelund, V., Christoffersen, A., & Pedersen, R. D. (2008). Senmoderne religiøsitet i Danmark. Systime.

Furseth, I., & Repstad, P. (2007). Religionssociologi - en introduktion. Hans Reitzels Forlag.

Højsgaard, M.T. (2011). Den tredje reformation – fra statskristendom til google-buddhisme. Kristeligt Dagblads Forlag.

Lambourne, A.M.Ø. (2005, 8. november). Niklas Luhman (1927-1998). https://www.kristendom.dk/troens-hovedpersoner/niklas-luhmann-1927-1998  

Ludvigsen, L., & Mikkelsen, P. S. (2011). Religion i det senmoderne samfund – mellem kritik og forsvar. Systime.

Lykke-Kjeldsen, C., Pedersen, B. J., Roost, T. O., & Thelander, D. Z. (2021). Religion på kryds og tværs. Forlaget Columbus.

Madsen, L., Motzfeld, D. T., Nielsen, A., Pedersen, B. J., Reimick, S., & Ryhave, T. (2012-2019). Grundbogen til Religion C (3. udgave). Systime.

Pade, M. (1999). Nye religiøse bevægelser i Danmark. Gyldendal.

Qvortrup, L. (2009). Religionens genkomst. Niklas Luhmanns religionsteori. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, (49)