Noter

Her får du et overblik over emnet senmoderne religion i noteform. 

Hvad er senmoderne religion?

  • Senmoderne religion er et begreb, som dækker over alle former for religiøsitet i det senmoderne samfund
  • Senmoderne religion dækker over mange ting, da religiøsitet i det senmoderne samfund er flydende og foranderlig og ofte meget personlig og individuel
  • Begrebet “senmoderne” er nogenlunde synonymt med begreberne postmoderne, postsekulær og flydende modernitet.

Kendetegn på senmoderne religiøsitet

Multireligiøsitet og interreligiøsitet

  • Multireligiøsitet: Mange religioner og livssyn, som eksisterer side om side
  • Interreligiøsitet: Dialog og samarbejde mellem forskellige religiøse grupper. Kaldes også religionsdialog eller religionsmøde.

Tværreligiøsitet og s

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind