Flere begreber

Aftraditionalisering

At samfundet udvikler sig fra at være et traditionssamfund til at blive et moderne samfund. Begrebet er lanceret af sociologen Anthony Giddens.

Alternativ behandling

Et samlebegreb for behandlingsformer, som ikke er en del af den konventionelle medicin. De alternative behandlingsformer har ofte baggrund i østlige religioner, men praktiseres ofte løsrevet fra den religiøse oprindelse, fx zoneterapi og akupunktur.

Anthony Giddens

Britisk sociolog, som har fremlagt teorien om samfundets udvikling fra traditionssamfund til moderne og senmoderne samfund.

Astrologi

Den opfattelse, at himmelegemerne har indflydelse på, hvad der sker på jorden. Ved at observere og fortolke himmelegemernes placering i forhold til hinanden, mener man at kunne forudsige fremtidige hændelser (horoskop).

David Lyon

David Lyon er en skotsk sociolog, somhar fremlagt en teori om, at der findes tre forskellige typer “selv” i det senmoderne samfund. Det plastiske selv, det ekspressive selv og det underkastede selv.

Den flydende modernitet

Sociologen Zygmunt Baumans betegnelse for det senmoderne samf...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind