Begreber

Akut krise

Andet ord for en traumatisk krise.

Ciskønnet

En person, hvis kønsidentitet svarer til personens oprindelige, biologiske køn.

Det eksistentielle selv

Begreb for vores grundlæggelse opfattelse af os selv som et bevidst væsen. 

Det kategoriale selv

Begreb for vores opfattelse af os selv som en person, der tilhører bestemte kategorier (fx ‘kvinde’, ‘rødhåret’, ‘teenager’...). 

Det multiple selv

Centralt begreb i Kenneth Gernens identitetsteori. Gergen mener, at mennesker i det postmoderne samfund ikke har en fast defineret identitet, men skifter mellem forskellige identiteter tilpasset til forskellige situationer. Derfor kan man tale om det multiple selv. 

Femfaktormodellen (the Big Five)

En af de mest udbredte personlighedsmodeller. Femfaktormodellen måler personlighed ud fra, i hvor høj grad en person udviser fem forskellige personlighedstræk: Åbenhed, samvittighedsfuldhed, omgængelighed, anspændthed og udadvendthed

Forsigtighed

Et af de to personlighedstræk i Henri...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind