Postmoderne psykologi

Introduktion

Postmoderne psykologi er egentlig ikke én bestemt psykologisk retning, men skal mere forstås som en beskrivelse af nogle af de tendenser og teorier, som har fyldt meget i psykologien inden for de seneste årtier. Postmoderne psykologi bliver til tider også brugt om de dele af psykologien, som beskæftiger sig særligt med nye fænomener, som først er opstået i det postmoderne samfund (fx identitetsdannelse på sociale medier). I nogle tilfælde kan man også møde betegnelsen senmoderne psykologi, som bliver brugt i nogenlunde samme betydning.

Vi har valgt at beskrive postmoderne psykologi vores kompendie om personlighed og identitet, fordi den postmoderne psykologi har en særlig tæt tilknytning til begrebet identitet (se nedenfor). 

Flydende identitet

En af hovedtendenserne i postmoderne psykologi er et øget fokus på identitet og identitetsdannelse. Det postmoderne samfund er præget af både et opgør mod tidligere traditioner og en stor grad af individuel frihed, hvilket betyder, at det i højere grad end nogens...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind