Personlighedspsykologi

På de følgende sider kan du læse om personlighedspsykologi.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag fra sektionen om personlighedspsykologi.

Hvad bestemmer, om man bliver risikovillig eller forsigtig?

Gennem årene har der været fremsat forskellige psykologiske forklaringer på, hvorfor nogle mennesker udvikler sig i retning af risikovillighed, mens andre udvikler sig i retning af forsigtighed.

En udviklingspsykologisk forklaring kan fx pege på, at forskellige opdragelsesstile kan være med til at påvirke en persons niveau af forsigtighed og risikovillighed. Specifikt har man lavet undersøgelser, som peger på, at en autoritær og streng opdragelsesstil kan påvirke personer til at blive mere forsigtige som voksne, mens en mere autoritativ og demokratisk opdragelsesstil kan trække personer mere i retning af risikovillighed.

Mange udviklingspsykologiske teorier om den tidlige barndom har desuden fokus på at beskrive, hvordan spædbarnet hele tiden veksler mellem at søge tryghed hos omsorgspersonerne (et tegn på forsigtighed) og at udforske deres omverden (et tegn på risikovillighed).

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind