Femfaktormodellen (The Big Five)

Femfaktormodellen (også kendt som the Big Five) er en af de mest udbredte personlighedsmodeller. Modellen blev udviklet løbende af forskellige psykologer op gennem det 20. århundrede og er baseret på en tanke om, at det enkelte menneskes personlighed kan defineres ud fra fem grundlæggende faktorer, som så hver især rummer en række forskellige underelementer. 

Femfaktormodellens troværdighed er blevet understøttet af en del psykologiske undersøgelser gennem tiden. Undersøgelserne har haft en stærk tendens til at opdage aspekter af de samme fem personlighedstræk hos forsøgspersoner på tværs af generationer og kulturer. Flere undersøgelser viser desuden, at niveauet af hvert personlighedstræk er nogenlunde stabilt over tid for hvert enkelt individ. Normalt bliver man fx ikke pludselig ekstrovert, hvis man har været introvert de første 20 år af sit liv.  

Her kan du få et overblik over de fem faktorer og en uddybende forklaring på, hvad der kendetegner dem:

PersonlighedsfaktorForklaring
Åbenhed

En person med høj grad af åbenhed er god til at tænke abstrakt og har et åbent sind med plad...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind