Personlighed og identitet

I dette kompendie kan du læse om personlighed og identitet. Personlighed og identitet er en del af kernestoffet i Psykologi på både B- og C-niveau.

Personlighed og identitet er et bredt stofområde, som kan berøre en række forskellige emner og i nogle tilfælde også have overlap med de øvrige hovedområder i kernestoffet. I dette kompendie dækker vi nogle af de underemner, som man oftest vil støde på i arbejdet med personlighed og identitet i psykologifaget.

Vi dykker fx ned i personlighedspsykologien og kommer ind på nogle af de typiske forskelle i personlighedstræk, som kan være relevante at studere psykologisk. I forhold til identitet kigger vi fx på identitetsdannelse samt på psykologiske teorier om køn og identitet. Endelig kommer vi også kort ind på nogle tanker om selvet, og hvad det overhovedet vil sige at have et selv.  

Uddrag

Her kan du læse et uddrag fra kompendiet.

Personlighedspsykologien anvender ofte personlighedstests til at samle data

Når man skal bestemme en persons personlighedstræk eller personlighedstype, anvender man typisk forskellige former for personlighedstests. Personen bliver her bedt om at besvare en række spørgsmål, som tilsammen giver en mængde data, der viser personligheden.

På dette punkt har personlighedspsykologien dog også mødt en vis kritik, fordi personlighedstests ikke altid giver helt pålidelige data. Man kan nemlig ikke fuldstændig udelukke, at folk pynter på deres besvarelser, fordi de bevidst eller ubevidst fisker efter at få en bestemt type vurdering (fx ved at lyve sig selv lidt mere empatiske, end de egentlig er). Og man kan i det hele taget også sætte spørgsmålstegn ved, i hvor høj grad folk egentlig er bevidste om de forskellige aspekter af deres egen personlighed. Ved alle ustrukturerede mennesker fx selv, at de er ustrukturerede?

Ikke desto mindre bliver personlighedstests anvendt i mange forskellige sammenhænge i samfundet. Fx er der mange virksomheder, der anvender personlighedstests som en del af deres vurdering af jobansøgere, ligesom psykologer kan anvende tests for at give mere målrettet terapi.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Personlighed og identitet

[4]
Bedømmelser
 • 07-05-2024
  Givet af 3.g'er på STX
 • 04-06-2023
  Givet af HF-elev på 2. år
 • 28-05-2023
  Givet af 3.g'er på STX
 • 23-11-2022
  Givet af HF-elev på 2. år