Analyse

”Myggestik” er en novelle fra novellesamlingen Bavian. ”Myggestik” er en typisk postmodernistisk novelle. Det betyder, at den skildrer et moderne hverdagsliv, som det er her og nu. Novellen fokuserer derudover på det overfladiske i miljøet og ved personerne, hvilket også er typisk for litteraturen i postmodernismen.

Der optræder ganske få personer. Novellens vigtigste personer er hovedpersonen og hans søster Charlotte. I analysen fokuserer vi på hovedpersonen og forholdet mellem hovedpersonen og Charlotte. Vi kommer også ind på, hvordan personerne er flade og stereotype.

Beskrivelserne af miljøet er et velhavende bymiljø, der er kendetegnet af overskud. Vi beskriver, hvordan miljøet hænger godt sammen med hovedpersonens selvforståelse, og hvordan denne sammenhæng gør personerne og miljøet meget ensidige. Vi kommer desuden ind på, at miljøet beskrives neutralt i novellen.

Sproget er meget realistisk. Vi kommer ind på, hvordan skrivestilen er minimalistisk, og at novellen benytter sig meget lidt af billedsprog. Vi analyserer desuden titlen og titlens betydning for vores fortolkning af novellen.

Fortælleteknikken er præget af en skjult, personbunden tredjepersonsfortæller. Det betyder, at vi har adgang til hovedpersonens tanker. Vi ser gennem hovedpersonens tanker, at han lægger vægt på nogle meget overfladiske værdier. Der er også brugt dækket tale i novellen, og det gør sammen med et skift fra bagudsyn til medsyn, at fortælleren nærmer sig den samme virkning som en førstepersonsfortæller.

Kompositionen er lineær. Vendepunktet er, da hovedpersonen husker, at han ikke havde sex med kvinden. Hovedpersonen overlever på mirakuløs vis, efter at han har erkendt, at han er fejlbarlig. Vendepunktet har derfor stor betydning for vores forståelse og vores fortolkning af novellen. Slutningen er desuden lukket, og vi ved derfor, hvordan det ender for hovedpersonen.

Novellen har mange af genrens kendetegn. Det er fx et realistisk miljø, der er ét overordnet handlingsforløb, der er få personer, og der er et vendepunkt. Novellen bryder dog med genren ved at foregå over lang tid. Det gør, at vi følger hovedpersonens udvikling over en længere periode.

På de følgende sider får du hjælp til at analysere og fortolke novellen ”Myggestik”. I analysehjælpen vil vi hjælpe dig med at forstå novellen. Vi folder derfor hvert enkelt analysepunkt ud og forklarer dem grundigt. Det kan være en hjælp til at forstå, hvordan vi gør, når vi analyserer tekster.

Se også vores model til novelleanalyse:

Novelleanalyse

Denne analysemodel til noveller er tænkt som en hjælp til dig, der skal analysere en novelle i dansk. Den kan bruges som inspiration til alle typer af noveller, og den er god, uanset om du skal skrive opgave eller skal til eksamen.