Myggestik af Naja Marie Aidt

I denne analysehjælp får du hjælp til at lave en god analyse og fortolkning af novellen ”Myggestik”. Vi hjælper dig først med at forstå novellen. Derefter hjælper vi dig med at lave en grundig analyse og fortolkning af novellen.

”Myggestik” er skrevet af Naja Marie Aidt, og den blev udgivet som en del af novellesamlingen Bavian i 2006.

Novellen handler om en mand, der lever et overskudsagtigt og succesfuldt liv. En dag får han et myggestik. Først tænker han ikke videre over det, men med tiden bliver myggestikket værre og værre, og han må indlægges på hospitalet ad flere omgange. På et tidspunkt er det så slemt, at lægerne ikke ved, om han vil overleve. Han ender dog med at overleve, men med et helt andet liv. Han har nemlig fået en kronisk nerveskade, og han må give afkald på mange af de ting, der tidligere har fyldt meget i hans liv.  

På den første side af analysehjælpen finder du et resumé af novellen. Under afsnittet ”ordforklaringer” er der en liste med forklaringer af de svære ord i novellen. Der er desuden et afsnit om baggrundsinformation. Her kommer vi ind på Naja Marie Aidts forfatterskab og den medicinske baggrund for bylder. Det kan hjælpe dig til at forstå novellen bedre.

På de efterfølgende sider finder du selve analysen af ”Myggestik”. Først vil du kunne læse nogle arbejdsspørgsmål til novellen, så du ved, hvad der er vigtigt at lægge mærke til, når du selv vil øve dig i at analysere. Herefter hjælper vi dig igennem en grundig analyse, hvor du kan finde svar på arbejdsspørgsmålene. Vi vil komme ind på de punkter, der normalt er med i en novelleanalyse.

Herefter finder du et afsnit om fortolkning, budskab og tema. Afslutningsvis kan du læse en perspektivering, hvor der er fokus på novellens postmodernistiske træk. Vi vil desuden gennemgå, hvordan novellen kan være relevant i dag.

Uddrag

Du får her et uddrag af analysehjælpen:

Tema

Novellen giver os et indblik i nogle bestemte livsværdier. Den viser os, at overfladiske livsværdier kan få katastrofale konsekvenser. Vendepunktet i novellen markerer desuden vigtigheden i at kunne erkende sin egen fejlbarlighed. Novellen lægger på den måde op til, at det i virkeligheden ikke er så vigtigt at fremstå fejlfri og se godt ud udefra. Der er meget vigtigere ting i livet. Novellen tematiserer dermed livsværdier, og den lægger i den forbindelse op til, at vi skal vurdere, hvad der virkelig betyder noget, og hvad der er vigtigt i livet.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Myggestik af Naja Marie Aidt

[2]
Bedømmelser
  • 10-06-2022
    Givet af HHX-elev på 1. år
  • 14-12-2020
    Givet af 1.g'er på STX