Ugrupperede observationer

Et ugrupperet datasæt

 • Observationer, der ikke er inddelt i intervaller, kaldes ugrupperede. Når vi inddeler observationer i intervaller, så grupperer vi dem.
 • Eksempel: Et datasæt består af skostørrelserne i en familie: 35, 37, 39, 40, 43. Observationerne er ugrupperede.

Observationer, hyppighed og frekvens

 • Et datasæt består af observationer.
  • Eksempel: Et datasæt består af 2, 4, 5, 6, 2. Datasættet består af 5 observationer.
 • Størrelsen på et datasæt er antallet af observationer.
  • Eksempel: Der er 10 observationer i datasættet 2, 4, 5, 6, 2, 4, 3, 5, 2, 7. Størrelsen af datasættet er derfor 10.
 • Hyppigheden af et tal er antallet af gange tallet optræder blandt observationerne.
  • Eksempel: Et datasæt består af 2, 4, 5, 6, 2, 4, 3, 5, 2, 7. Hyppigheden af tallet 5 er 2, fordi 5 optræder 2 gange i datasættet.
  • Summen af hyppighederne er størrelsen af datasættet.
  • Hyppigheder kan fx angives i en hyppighedstabel.
 • Frekvensen af et tal er den andel af observationerne tallet udgør.
  • Frekvensen bestemmes ved at dele hyppigheden med antallet af observationer.
  • Summen af alle frekvenserne er altid 100%.
  • Frekvenserne kan opstilles i en frekvenstabel.
  • Eksempel: Et datasæt består af 10 tal: 2, 4, 5, 6, 2, 4, 3, 5, 2, 7. Hyppigheden af tallet 5 er 2. Vi bestemmer frekvensen:

\begin{align*} \frac{2}{10} &= \frac{1}{5} \\[0.5em] &= 0,2 \\[0.5em] &= 20% \end{align}

 • Eksempel: Vi har lavet 50 kast med en almindelig terning og noteret antallet af øjne for hvert kast. Tabellen herunder viser hyppigheden og frekvensen af hvert af de seks udfald. Få forklaret udregningerne ved at holde musen over udregninger med en blå streg under.
ObservationHyppighedFrekvens
1 7   14%  
2 13   26%  
3 7   14%  
4 10   20%  
5 8   16%  
6 5   10%  
Sum 50   100%  

Statistiske deskriptorer

 • En statistisk deskriptor er et tal, der beskriver (dele af) et datasæt.
 • Du kan få hjælp til at bestemme statistiske deskriptorer med et CAS-værktøj i vejledningen Bes
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind