Residualer og residualplot

Residualer

  • Residualerne er forskellene mellem de observerede y-værdier i et datasæt, yi, og de estimerede værdier, \hat{y}_i, bestemt på baggrund af en model:

r_i = y_i - \hat{y}_i

  • ri er residualet hørende til punktet (xi,yi).
  • Residualerne har samme enhed som y-værdierne i datasættet.
  • Residualer kan både være positive og negative.
  • Et residual ri beskriver afvigelsen mellem en observeret værdi og den tilhørende estimerede værdi. Jo større |ri| er, jo større er afvigelsen.
    • Observationen, der repræsenterer den største afvigelse, er den observation, hvor |ri| er størst.
  • Eksempel: Herunder ses omsætningen hos en virksomhed i perioden 2014 - 2019:
Årsta
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind