Lineære funktioner

Forskrift og graf

 • En lineær funktion er en funktion på formen f(x) = a·+ b, hvor a og b er reelle tal.
  • Eksempel: f(x) = 2x + 5 er en lineær funktion, hvor a = 2 og b = 5.
 • Grafen for en lineær funktion er en ret linje. Her er et eksempel:

Konstanterne a og b

 • Når x vokser med 1, så vokser funktionsværdien med a.
  • Når vi "går 1 ud ad x-aksen", så skal vi "gå a op ad y-aksen". Hvis a er negativ, så "går vi ned ad y-aksen".
  • Konstanten a kaldes hældningen, hældningskoefficienten eller stigningstallet.
 • Når x-værdien vokser med en fast størrelse (Δx), så vokser funktionsværdien med en fast størrelse (a·Δx). Da der er tale om en absolut tilvækst i x-værdien og en absolut tilvækst i funktionsværdien, så kaldes lineær vækst ind i mellem for ΔΔ-vækst (udtales "delta-delta-vækst").
 • b er andenkoordinat
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind