Rente- og annuitetsregning

Renteformlen (kapitalfremskrivningsformlen)

  • Kapitalfremskrivning: Der indsættes et beløb på en konto til en fast rente. Beløbet står på kontoen n terminer, og der hverken hæves penge eller sættes yderligere penge ind på kontoen.
  • Renteformlen (kapitalfremskrivningsformlen) kan bruges til at beregne, hvor mange penge der står på kontoen efter n terminer:

Kn = K0 · (1 + r)n

  • K0 er startkapitalen, dvs. det beløb der forrentes.
  • Kn er slutkapitalen, dvs. kapitalen efter n terminer.
  • n er antallet af terminer. En termin er perioden mellem to rentetilskrivninger, så n er antallet af gange, der tilskrives rente.
  • r er rentefoden. Hvis der tilskrives en rente på p% pr. termin, så er r = \tfrac{p}{100}.
  • Eksempel: Der sættes 1000 kr. ind på en konto, hvor renten er 4% pr. år. Efter 10 år er saldoen på kontoen 1480,24 kr:

\begin{align*} K_{10} &= 1000 \cdot (1 + 0,04)^{10} \\[0.5em] &= 1480,24 \end{align}

  • Kapitalfremskrivning er et eksempel på eksponentiel udvikling. Kapitalfremskrivningsformlen, som beskriver sammenhængen mellem beløbet på kontoen (Kn) og antallet af termi
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind