Indekstal

Sådan bruger du indekstal

Indekstal bruges til at vise udvikling over tid. Hvis du har en tabel, der viser en udvikling over tid i absolutte tal, så kan det skabe overblik at omregne tallene til indekstal. På den måde kan man hurtigt aflæse den procentvise ændring fra basisåret. Det vil sige, at indekstal fortæller os om noget er steget eller faldet i forhold til basisåret. Basisåret er det år, hvorudfra vores udregning starter.

Du kan udregne indekstal ved hjælp af din lommeregner ud fra følgende formel:

\frac{\text{Absolut v\ae rdi i \aa r X}}{\text{Absolut v\ae rdi i basis\aa r}} \cdot 100 = \text{Indeksv\ae rdi for \aa r X}

For at udregne indeksværdien for år X, så dividerer vi altså den absolutte værdi i år X med den absolutte værdi i basisåret, hvorefter vi ganger med 100.

Vi har udregnet indekstal for antallet af sigtelser for brandstiftelse i perioden 2013-2017 for at illustrere, hvordan man udregner indekstal.…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind