Tabeller

Her på siden får du en komplet guide til, hvordan man aflæser tabeller. Vi forklarer udførligt, hvilke dele en tabel består af, viser dig eksempler på rigtige tabeller og forklarer, hvordan du skal aflæse og tolke tabellerne.

I samfundsfag bruger vi ofte krydstabeller

I samfundsfag anvender man tit tabeller. Tabeller bruges til at gøre data mere overskuelig, men kan også bruges som en del af den kvantitative analyse. Særligt én form for tabel anvendes ofte i kvantitative analyser: krydstabellen. En krydstabel er en tabel med to eller flere variable, hvor en (eller flere) variabel er i kolonnerne og en (eller flere) variabel er i rækkerne. I krydstabellens celler kan vi aflæse, hvor mange af vores respondenter som har hver kombination af svarkategorier på vores variable. Man krydser altså sine variable med hinanden. At krydstabulere er et verbum for denne proces. Det vil sige, at når du laver en krydstabel over din data, så krydstabulerer du data. Vi laver krydstabeller for at finde sammenhænge mellem variable. Hvis du laver en krydstabel med to variable, så laver du en bivariat analyse. Hvis du har mere end to variable i din krydstabel, så laver du en multivariat analyse.

Når vi krydstabulerer, så kan vi se, hvor mange af vores respondenter som har hver kombination af svarkategorier på den afhængige og den uafhængige variabel. Hvis vi f.eks. undersøger alders effekt på holdning til forlystelsesparker, så kan vi ved at krydstabulere finde ud af, hvor mange 15-årige som godt kan lide forlystelsesparker eller hvor mange 40-årige som ikke kan lide forlystelsesparker. Når vi krydstabulerer kan vi også omdanne vores tabel til procent. På den måde kan vi finde ud af, hvor mange procent af 15-årige, som godt kan lide forlystelsesparker og sammenligne det med, hvor mange procent, der kan lide forlystelsesparker indenfor de andre aldersgrupper. På den måde kan vi altså se sammenhængen mellem alder og holdningen til forlystelsesparker.

Sådan aflæser du en tabel

I dette afsnit vil vi hjælpe dig med at forstå, hvordan man aflæser en tabel. Vi forklarer, hvordan man aflæser en tabel ud fra tabel 1a og tabel 1b.

Kilde: Dette er et fiktivt eksempel.

Note: Svarkategorierne for alder bygger på følgende intervaller - Barn (0-12 år), Teenager (13-19 år), Voksen (20-50 år) og Ældre (50+ år).

Celler, rækker og kolonner

Når man skal aflæse en tabel, så s...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind