Lineær regression

Her forklarer vi dig, hvordan du bruger og fortolker lineær regression gennem et eksempler.…

...

Sådan bruger du lineær regression

Du kan bruge lineær regression til at undersøge om der er en sammenhæng mellem to eller flere variable ved hjælp af en ret linje. Du kan altså bruge lineær regression til at undersøge, hvorvidt der er en sammenhæng, også kaldet en korrelation, mellem vores uafhængige og afhængige variabel. Du kan dog ikke bruge lineær regression til at sige, at der er en årsagssammenhæng. For at en sammenhæng er kausal, så skal kausalitetskriterierne være opfyldt. Korrelation er altså ikke lig med kausalitet.

Lineær regression foregår ved, at man indtegner en række punkter i et koordinatsystem. Disse punkter er ens data. Hen ad x-aksen har vi vores u…

...

Sådan fortolker du lineær regression

Hvis du anvender lineær regression i din undersøgelse, så er selve fortolkningen af den lineære regression lige så vigtig som at lave regressionen. Fortolkningen er også vigtig, hvis du anvender andres data og sågar også til skriftlig eksamen i samfundsfag. I dette afsnit kommer vi ind på fire komponenter som du bør komme ind på i din fortolkning af lineær regression:

  1. Tendenslinjens ligning.
  2. R2-værdien.
  3. Punkternes placering.
  4. Hvorvidt der er tale om en årsagssammenhæng.

Disse fire komponenter sætter dig i stand til at besvare følgende spørgsmål:

  • Er der en sammenhæng?
  • I hvilken retning går sammenhængen?
  • Hvor stor er sammenhængens forklaringskraft?
  • Er sammenhængen lineær?
  • Og sidst, men ikke mindst, er sammenhængen kausal?

Tendenslinjens ligning

Ligningen for tendenslinjen er y=ax+b. Y er den afhængige variabel og X er den uafhængige variabel. A-værdien viser, hvor meget den afhængige variabel stiger eller falder, når den uafhæng…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind