Klimaneutral 2050

Her har du vores analyse af kampagnefilmen Klimaneutral 2050 fra Landbrug & Fødevarer. Vi har  fokus på filmens måde at udtrykke værdier gennem filmiske virkemidler og fortælling. 

Før vi begynder på analysen, får du et resumé af filmen. Vi giver dig også baggrundsviden, som du kan bruge til bedre at forstå filmens værdier og den samfundsmæssige sammenhæng, som filmen er blevet til i. 

Analysen tager udgangspunkt i filmens motiver og komposition. Vi undersøger filmens to motiver, som er klimakrisen og forskning i landbrug. Vi ser på, hvordan motiverne spiller sammen og skaber en dramatisk effekt gennem filmens komposition. 

Bagefter ser vi nærmere på brugen af filmiske virkemidler. Her tager vi blandt andet fat i brugen af billedbeskæring og klipning. Vi viser, hvordan dette sammen med lydsiden er med til at opbygge en dramatisk fortælling. Derudover ser vi på, hvordan filmens voice-over og en række symboler er med til at skabe fremtidshåb. 

Til sidst giver vi et bud på en fortolkning, hvor vi ud fra analysen tolker filmens budskab, fortælling og værdier.

Analyse af kampagnefilm

Har du brug for mere hjælp, kan du læse vores analysemodel til kampagnefilm i Dansk.