Der er et yndigt land

Her har du vores analyse af kampagnefilmen Der er et yndigt land fra Landbrug & Fødevarer. I analysen har vi fokus på, hvordan filmen udtrykker værdier gennem filmiske virkemidler og fortælling. 

Først får du et resumé af filmen og relevant baggrundsviden.

Dernæst analyserer vi motiverne og komposition i filmen. Vi ser på hvordan filmen krydsklipper mellem fire forskellige motiver. Det første motiv er danskernes hverdagsliv. Det andet er dansk landbrug. Det tredje er en problemfyldt og kaotisk omverden uden for Danmark. Det fjerde er dansk innovation og teknologi. 

Vi ser på, hvordan disse fire motiver spiller sammen og dermed skaber filmens fortælling. Vi analyserer desuden, hvordan filmens opbygning bidrager til fortællingen og skaber dens budskab. 

Derefter ser vi nærmere på de filmiske virkemidler. Vi ser på den rolle de spiller i opbygningen og i forhold til fremstillingen af motiverne. Vi har især fokus på filmens voice-over. Her går vi tæt på dens samspil med billederne og fortællingen, samt undersøger dens lyriske elementer.

Til sidst giver vi et bud på en fortolkning, hvor vi med udgangspunkt i vores analyse tolker filmens budskab, fortælling og værdier

Analyse af kampagnefilm

Har du brug for mere hjælp, kan du læse vores analysemodel til kampagnefilm i Dansk.