Opgave 2

Opgave 2.1 

Analyser ud fra bilag 5 og 6 udviklingen i Danmarks udenrigshandel (import/eksport) og sammenhængen mellem udenrigshandel og BNP. Inddrag i den forbindelse, hvordan globaliseringen har påvirket udviklingen i den danske udenrigshandel.  

Bilag 5 og 6 viser, at Danmarks udenrigshandel har været stigende fra 1966 til 2020. I 1966 har den danske import en værdi på ca. 112 mia. kr. og eksporten har en værdi på ca. 123 mia. kr. I 2019 er disse tal steget til henholdsvis ca. 1121 mia. kr. og ca. 1275 mia. kr. Der er altså sket en tidobling af Danmarks udenrigshandel. Ud fra bilagene kan vi se, at væksten først var langsom, men at den begynder at tage fart fra omkring 1990’erne. Det hænger sandsynligvis sammen med, at det er her omkring, at globaliseringen begynder at tage fart. Globaliseringen gør transport og kommunikation på tværs af landegrænser lettere, hvilket gør udenrigshandel nemmere - både for virksomheder og forbrugere. Omkring 2016 flader væksten ud og fra 2019 kan vi se et knæk. Det kan hænge sammen med, at coronapandemien i begyndelsen lagde en dæmper på verdenshandlen.

Vi kan se, at eksporten i hele perioden er større end importen, hvilket betyder, at betalingsbalancens løbende poster er positive. Det tyder på en god konkurrenceevne. Vi kan også se, at BNP nogenlunde følger udviklingen i udenrigshandelen. Det skyldes sandsynligvis, at i takt med at et samfund bliver rigere, så vil befolkningen øge deres import og virksomheder vil blive bedre til at sælge deres varer. Eksport bidrager positivt til BNP, mens import bidrager negativt. Vi kan se, at eksporten har fået en større effekt på BNP fra 1990'erne og frem. Det skyldes sandsynligvis globaliseringen og at den danske økonomi bliver mere åben. Det er dog kun forskellen mellem import og eksport, der har en positiv effekt på BNP. Udviklingen i BNP skyldes i højere grad, at produktiviteten er steget i samfundet i perioden. Blandt andet på grund af en højere grad af specialisering som følge af den øgede frihandel.

Opgave 2.2

I bilag 7 ses nedenstående citater: 

”(…) coronapandemien er et wakeupcall til EU”, siger administrerende direktør i Mekoprint, Anders Kold. ”På længere sigt bør vi i Europa se os selv i spejlet og undersøge, hvor stærk en forsyningskæde vi egentlig kan udbygge” siger Anders Kold også.  

a)

Diskuter (samfun...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind