Opgave 3

Danmark og danske virksomheder står over for flere udfordringer omkring forsyningskæderne og stigende inflation i de kommende år.

I den forbindelse er du, som rådgiver for regeringen, blevet bedt om at udarbejde et notat på 600 ord med tiltag, som tager højde for en ny virkelighed omkring forsyningssikkerhed og inflation.

Notatet skal indeholde en præsentation af egnede økonomiske tiltag, der kan imødekomme de nye udfordringer. I den forbindelse skal du inddrage:

  • Konkurrenceevne
  • Klimaudfordringer
  • Forbrugernes købekraft

Skriv notatet med udgangspunkt i bilagene og dine svar til opgave 1 og 2. 

I opgave 3 bliver du bedt om at skrive et notat til den danske regering, der kommer ind på forsyningssikkerhed, inflation, konkurrenceevne, klimaudfordringer og forbrugernes købekraft. Vi starter med kort at gennemgå den nye virkelighed, hvorefter vi kommer ind på tiltag, der kan øge forsyningssikkerheden. Afslutningsvis foreslår vi tiltag, der kan afbøde nogle af konsekvenserne ved at sikre forsyningssikkerhed.

Den nye virkelighed

Som vi var inde på i opgave 2.2a og som bilag 7-10 viser, så har coronapandemien skabt opm...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind