Begreber i International Økonomi

Her finder du en gennemgang af en række udvalgte begreber i International Økonomi på A- og B-niveau. Kompendiet er opbygget alfabetisk og du kan bruge oversigten til at finde det begreb du leder efter. 

Her ser du et uddrag af de begreber vi dækker i kompendiet:

Handelskrig

En handelskrig er en økonomisk konflikt, der opstår på grund af øget protektionisme.

Handelspolitik

Handelspolitik er en økonomisk politik, der retter sig mod et lands udenrigshandel. Det kan være told eller importbegrænsninger. Det kan også være handelsaftaler med andre lande. I EU kan medlemslandene ikke føre selvstændig handelspolitik, da EU har enekompetence på handelsaftaler.

Handelsteorier

Adams teori om absolutte fordele

En absolut fordel vil sige, at et land kan producere en vare billigere end andre lande, fordi landet er mere produktivt. Smith mener, at handel mellem lande vil give gevinst for begge lande, hvis landene specialiserer sig i varer, hvor landene har absolutte fordele.  

David Ricardos teori om komparative fordele

Et land har en komparativ fordel, hvis omkostningen ved at producere en vare er lavere end i det andet land. Ifølge Ricardo vil handel mellem lande gavne begge lande, hvis landene specialiserer sig på områder, hvor de har komparative fordele.  

Faktorudrustningsteori

Ifølge teorien vil lande specialisere sig i produktion og eksport af varer, der passer til de produktionsfaktorer landet har. Teorien kan altså forklare, hvilke varer lande vil specialisere sig i.

Linders efterspørgselsteori

Ifølge Linder skyldes handel mellem ensartede lande, at der er lignende efterspørgselsforhold.  

Krugmans teori om stordriftsfordele

Krugman kommer med to forklaringer på intraindustriel handel:

  1. For nogle varer bliver produktionen først rentabel, når den opnår en vis størrelse. Jo større produktionen bliver, desto lavere bliver enhedsomkostningerne. Ens lande handler derfor med hinanden for at få et større marked, der muliggør en større produktion, dvs. stordriftsfordele.
  2. Folk kan godt lide at kunne vælge mellem forskellige varianter. Det giver derfor mening, at DK fx importerer Marabou fra Sverige og at Sverige importerer Toms fra DK. Det giver forbrugerne forskellige chokolader at vælge imellem. Lande handler altså med de samme slags varer pga. forbrugerpræferencer. Forbrugerpræferencer forklarer også, hvorfor der ikke opstår monopoler i alle brancher pga. stordriftsfordele. Årsagen er, at forbrugere godt kan lide at have valgmuligheder.

Henstilling

En henstilling er anmodning om at gøre noget. Det vil sige, at det ikke er et krav. EU kommer med henstillinger til medlemslandene og regeringen kommer nogle gange med henstillinger til erhvervslivet.

Hyperinflation

Hyperinflation er, når priserne stiger eksplosivt fra måned til måned.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Begreber i International Økonomi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.