[2]

Globalisering

Her finder du vores kompendium om globalisering. Globalisering betyder, at verden bliver bundet tættere sammen. Det gælder både økonomisk, politisk og kulturelt. Globalisering er et komplekst fænomen som du ofte støder på i Samfundsfag. I kompendiet kommer vi ind på følgende aspekter ved globalisering:

Her kan du læse to uddrag fra kompendiet

Hvad er globalisering?

Den teknologiske udvikling er en vigtig årsag til globaliseringen. Teknologiske fremskridt har gjort det lettere at kommunikere og handle over landegrænser. På den måde er verden blevet tættere forbundet, fordi vi har lettere adgang til andre landes produkter og kultur.

Der findes både positive og negative aspekter af globaliseringen. Af positive ting kan nævnes øget velstand, lavere priser og nemmere adgang til teknologi. Af negative ting kan nævnes globale finansielle kriser, terrorisme og flygtningestrømme.

Globalisering adskiller fra regionalisering ved at være global. Regionalisering er øget samarbejde mellem stater i regionale blokke. Samarbejdet medfører, at begivenheder og tilstande i én del af regionen får betydning i andre dele af regionen. EU er et eksempel på regionalisering.

Globalister og skeptikere

Pessimisterne ser grundlæggende globaliseringen som en negativ ting. I den almindelige samfundsdebat kalder man dem globaliseringskritikere. De mener, at globaliseringen har mange negative konsekvenser, bl.a.:

 • Ulighed internt i staterne. Det sker bl.a. fordi ufaglærte oplever et pres på deres lønninger, når de skal konkurrere med udenlandsk arbejdskraft.
 • Miljøforurening og klimaforandringer, der er opstået på grund af den øgede vækst som den økonomiske globalisering har skabt.
 • Flere konflikter som følge af den øgede ulighed og ekstremt vejr.

Pessimisterne mener, at nationalstaterne undergraves. De er også skeptiske overfor idéen om en “verdensregering”. Det kan der være forskellige årsager til. Det kan være, at man ikke tror, at en verdensregering vil føre til den slags politik, der passer med ens ideologi. Det kan også være, at man mener, at suveræniteten bør ligge hos nationalstaterne. Men det fælles for alle pessimister er, at de ser globaliseringen som en dårlig ting.

Skeptikere sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt globalisering er noget nyt og om det reelt forandrer det internationale system. Eksempelvis hævder de, at udenrigshandlen var større i starten af det 20. århundrede end i dag. 

De mener, at det, der kaldes globaliseringen i virkeligheden er staternes interesser. Eksempelvis har USA haft en massiv indflydelse på, hvordan den internationale økonomi er organiseret.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Globalisering

[2]
Bedømmelser
 • 10-01-2023
  Givet af Folkeskoleelev i 10. klasse
  Mange gode begreber, og let læseligt så man rent faktisk forstår begrebet globalisering
 • 01-01-2023
  Givet af HF-elev på 2. år