Filmiske virkemidler i SRP

Introduktion

Hvis du vælger at analysere en film som en del af en større skriftlig opgave (fx SRP), så har du brug for at komme ind på filmens brug af virkemidler. Det kan dog variere, hvor meget analysen af virkemidlerne bør fylde i besvarelsen, afhængig af dit specifikke fokus og dit valg af fagkombination.  

Fagkombinationer og filmiske virkemidler

Hvis du skriver et SRP i Mediefag, vil du stort set altid skulle komme ind på filmiske virkemidler som en del af din besvarelse, da det er en central del af kernestoffet. Hvis du skriver et SRP i Dansk eller Engelsk og har valgt en film som kildemateriale, så vil du normalt også have brug for at komme ind på virkemidlerne som en del af din analyse.

Hvor meget virkemidlerne fylder i din besvarelse afhænger dels af, hvorvidt du primært har filmiske kilder eller i højere grad arbejder med en kombination af tekst o...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind