Lyd

Introduktion

I det meste af dette kompendie har vi koncentreret os om de filmiske virkemidler, som hænger sammen med den visuelle side af filmen. Lydsiden kan dog også have en enorm betydning for filmoplevelsen, hvor valget af musik og lydeffekter kan have en drastisk effekt på den stemning, som opleves i filmens enkelte scener. Forestil dig fx en scene, hvor filmens hovedperson går en tur i en skov. Med én type underlægningsmusik kunne scenen forekomme idyllisk, med en anden melankolsk, med en tredje eftertænksom, og med en fjerde måske decideret uhyggelig. Det har altså en enorm betydning, hvordan instruktøren vælger at lægge lyd på filmen.

Synkron lyd vs asynkron lyd

Når man arbejder med lydsiden i en film, er det først og fremmest vigtigt at kunne skelne mellem synkron lyd og asynkron lyd.

Synkron lyd (el. diegetisk lyd) er en betegnelse for alle de lyde, som er en del af filmens fortælling og som naturligt ‘hører til’ i de enkelte scener. Man kan også sige det sådan, at den synkrone lyd dækker over alle de lyde, som personerne i filmens fortælling kan høre.  Synkron lyd kan godt være kunstigt lagt på filmen efter optagelsen, så længe de relevante lyde hører til i filmens fortælling. Tænk fx på brølet fra en T-rex i Jurassic Park-filmene. Det er en kunstigt skabt lyd, men den hører til i filmens fortælling, og filmens hovedpersoner kan høre lyden og reagere på den.   

Asynkron lyd (el. ikke-dieg...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind