Om denne webbog

© 2024 Better Students ApS

Titel: Filmiske virkemidler | Analysemodel
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Udgivet på: Studienet.dk
Forfatter(e): Redaktionen på Studienet.dk
Udgivelsesår: 2023
Sidst opdateret: 07-03-2024
Antal sider: 36

Hvis du vil citere fra denne webbog, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaktionen på Studienet.dk. (2023). Filmiske virkemidler | Analysemodel. Hentet 24. maj 2024 fra https://www.studienet.dk/filmiske-virkemidler

Litteratur

Det Danske Filminstitut og Filmcentralen.dk, Filmiske virkemidler. Hentet 8/6 2023 fra https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/filmiske-virkemidler

Ind i Dansk, Filmtekniske virkemidler. Hentet 8/6 2023 fra https://indidansk.dk/filmtekniske-virkemidler/

Undervisningsministeriet (2017), Læreplan for Dansk A - stx. Hentet 8/6 2023 fra https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/gym-laereplaner-2017/stx/dansk-a-stx-august-2017.pdf