Vejledning til engelsk essay på HHX

I denne vejledning kan du få hjælp til at skrive et essay i Engelsk A på HHX. Vejledning er inddelt i fire trin, som hjælper dig igennem alle dele af denne særlige opgavetype - fra du læser opgaveformuleringen til du afleverer den færdige besvarelse. 

Essay-genren på HHX

Et essay er en kort afsluttet tekst med argumentation, kommentarer og stillingtagen til emnet og punkterne fra opgaveformuleringen. I grove træk går essayet ud på, at du skal tænke så det knager og gøre dig umage med at finde klarhed i emnet, du bliver stillet overfor. Du skal begrunde og dokumentere, så godt du kan, finde eksempler og modeksempler - for til sidst at se, hvor du ender.

Der skal med andre ord "ske noget" i et godt essay. Essayet er reflekterende og undersøgende.

NB: Det er vigtigt at huske på, at essayet ikke er en fristil; det er en engelskfaglig formidling af dine nuancerede, selvstændige refleksioner over et emne.

Essay vs analytical essay

I Engelsk A på HHX findes der også en analytical essay-opgave. Den adskiller sig fra den anden essay-opgave, fordi den har særligt fokus på en analyse af en helt bestemt tekst (enten en short story eller non-fiction). 

Denne guide fokuserer kun på den almindelige essay-opgave. Hvis du skal skrive et analytical essay, skal du i stedet have fat i vores vejledning til denne genre:

Vejledning til analytical essay

Få hjælp til at skrive et analytical essay i Engelsk med Studienets trin-for-trin vejledning. Vejledningen kan både bruges til fiction og non-fiction opgaven.

Uddrag

Nedenfor kan du læse et kort uddrag fra vores vejledning:

Arbejdsmetoderne

Arbejdsmetoderne dækker over, hvordan du skal arbejde med de punkter, som du har fundet frem til i din opgaveformulering. Arbejdsmetoderne har vi markeret med gult i eksemplet ovenfor.

Punkterne i opgaveformuleringen indeholder altså en række arbejdsmetoder, som det er vigtigt, at du har styr på. Arbejdsmetoderne (sum up, account, outline, comment, discuss osv.) kan forstås som forskellige måder at arbejde med emnet på. Nogle opererer på det redegørende niveau, hvor du skal trække ting ud fra kildematerialet (filmklip, tekster, statistik osv.) og præsentere dem, andre er mere dybdegående og fokuserer på analyse af problemstillinger inden for emnet, mens nogle tredje måske har diskussionen som omdrejningspunkt.

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Vejledning til engelsk essay på HHX

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.