Eksempler på argumentative essay

Her kan du se nogle konkrete eksempler på, hvordan et argumentative essay til 12 kan se ud i praksis. Vi har fulgt vores egen vejledning, så alle besvarelserne er skrevet ud fra vores 5 trin til et godt argumentative essay.

Alle eksempelbesvarelser er udvidet med løbende kommentarer på dansk. Disse forklarer de valg, som vi har foretaget i essayets enkelte afsnit. Forklaringerne er både til selve strukturen i opgaven og til det indholdsmæssige.

For at få det bedste ud af vores opgaver er det en god idé, at du først sætter dig ind i det kildemateriale, som er grundlaget for opgaverne. Derfor har vi fundet nogle opgaveformuleringer, hvor det meste kildemateriale er frit tilgængeligt på internettet. Hvis du studerer materialet først, kan du meget bedre forstå sammenhængen mellem opgaveformuleringen, vores besvarelse og vores kommentarer.

Det første eksempel er en besvarelse til en HTX A-opgave om virtual reality, hvor man bliver bedt om at redegøre for og diskutere nogle centrale problemstillinger indenfor emnet. Eksemplet kan også være nyttigt, hvis du går på HTX B eller EUX B, da opgaveformuleringerne minder meget om hinanden på disse uddannelser og niveauer (B-niveau har blot lidt mindre kildemateriale og lidt lavere krav til omfang).

Det andet eksempel er en besvarelse til en HHX A-opgave om social mobilitet i Storbritannien, hvor man bliver bedt om at analysere nogle af de vigtigste barrierer for social mobilitet, samt at diskutere hvordan de bedst kan overvindes.