5 trin til argumentative essay

På de følgende sider kan du læse vores guide til, hvordan du selv kan skrive et godt argumentative essay. Guiden er delt op i 5 trin.

Trin 1 viser dig, hvordan du helt konkret skal forstå alle de instruktioner, som du kan støde på i en opgaveformulering til argumentative essay, og hjælper dig derefter med gode tips til at sætte dig ind i kildematerialet. Herunder dækker vi også, hvordan du skal forholde dig til særlige typer kildemateriale såsom videoklip og statistik.

Trin 2 giver dig gode råd til at forberede dig på at skrive. Herunder får du et overblik over, hvilke skrivehandlinger du kan blive bedt om at udføre, og hvordan du kan gribe dem an. Vi viser dig også, hvordan du kan lave en disposition for dit essay, hvis du har brug for det. 

Trin 3 indeholder hjælp til at skrive selve hoveddelen af dit essay, med mange konkrete eksempler på, hvordan du kan præsentere dine hovedargumenter og bygge de enkelte underafsnit op. Du kan også finde gode råd til den sproglige side af opgaven her.

Trin 4 giver tips til at skrive indledning og konklusion til dit argumentative essay, så hele teksten kommer til at hænge godt sammen. Du kan også få gode råd til at finde på en passende overskrift.

Trin 5 er en samling af gode råd til din sidste gennemlæsning, hvor du har særligt fokus på at rette grammatiske og indholdsmæssige fejl.