Opbygning

Her hjælper vi dig med at opbygge dit argumentative essay. Der er nemlig helt bestemte regler for, hvordan et argumentative essay skal struktureres, og hvad det helt konkret skal indeholde.

Opbygningen af et argumentative essay

Et argumentative essay skal altid indeholde de følgende tre elementer: En indledning, en hoveddel og en konklusion. Normalt bliver du også bedt om at finde på en passende overskrift til dit essay.

Indledningen bør være en tragtindledning, hvor du først introducerer emnet i bred forstand, og derefter zoomer ind på den specifikke problemstilling, som dit essay handler om. Din indledning skal afrundes med et thesis statement, som kort opsummerer den centrale påstand i dit argumentative essay.

Hoveddelen er inddelt i et antal hovedafsnit, som fokuserer på forskellige aspekter i arbejdet med emnet. Hvert hovedafsnit indeholder et antal underafsnit, som fx kan bruges til at behandle specifikke eksempler eller citater, som understøtter din argumentatio...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind