Det senmoderne samfund i Dansk

Introduktion

I Dansk vil du ofte arbejde med det senmoderne samfund i forbindelse med analyse af nyere litteratur. Det senmodernes litteratur kaldes nogle gange for senmodernisme.

Du vil typisk skulle undersøge, hvordan tendenser fra samfundet kommer til udtryk i en tekst. Du skal altså forsøge at sætte nogle af de begreber og teorier, som vi forbinder med det senmoderne samfund, sammen med tekstens handling. Det kan både være noget, du gør i den daglige undervisning om senmoderne tekster, men det kan også være fokusset for et SRP i Dansk og Samfundsfag.

Det senmoderne samfund i din tekstanalyse

Din viden om det senmoderne samfund kan f.eks. være relevant at inddrage, når du beskriver personer og miljøer i en tekst:

Du kan derudover møde tekster, som grundlæggende handler om det senmoderne samfund. Nogle af de mest almindelige temaer vil så være:

  • identitet og identitetsdannelse.
  • hverdagen i det senmoderne samfund.
  • brud på traditio
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind