Det senmoderne samfund i Dansk (litteratur)

Introduktion

I Dansk vil du ofte arbejde med det senmoderne samfund i forbindelse med analyse af nyere litteratur.

Du vil typisk skulle undersøge, hvordan tendenser fra samfundet kommer til udtryk i en tekst. Du skal altså forsøge at sætte nogle af de begreber og teorier, som vi forbinder med det senmoderne samfund, sammen med tekstens handling. Det kan både være noget, du gør i den daglige undervisning om senmoderne litteratur, men det kan også være fokusset for et SRP i Dansk og Samfundsfag.

...

Det senmoderne i nyere dansk litteratur

Identitet og identitetsdannelse er meget almindelige temaer at møde i nyere tekster om det senmoderne samfund. Rigtig mange forfattere skriver litteratur om, hvordan både unge og voksne definerer deres identitet i et samfund, som er fyldt med muligheder. Litteraturen kan have både et negativt og positivt syn på identitetsdannelse: Nogle tekster skildrer det som noget godt, at vi i dag har mange muligheder for at blive lige dem, vi gerne vil være. Andre skildrer det som noget negativt, fordi vi på den ene side kan ende med at blive selvoptagede og egoistiske af det store fokus på vores identitet, og på den anden side kan ende med at blive rodløse og fortabte, fordi vi ikke har nogen traditioner eller retningslinjer at følge.

Identitet er bl.a. et centralt tema i den postmodernistiske litteratur. Her er identitet stort set altid noget positivt og sjovt, en person…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind