Begreber

Accelerationssamfundet

Hartmut Rosa mener, at det mest centrale træk i det senmoderne samfund er samfundets øgede hastighed. Derfor bruger han betegnelsen accelerationssamfundet om det senmoderne samfund.

Acceleration af livets tempo

Acceleration af livets tempo er en ud af tre typer acceleration, der indgår i Hartmus Rosas begreb social acceleration. Acceleration af livets tempo betyder, at individets liv leves i et højere tempo end tidligere. Det kommer til udtryk ved, at individet aldrig føler, at det har nok tid.

Acceleration af social forandring

Acceleration af social forandring er en ud af tre typer acceleration, der indgår i Hartmuts Rosas begreb social acceleration. Acceleration af social forandring henviser til, at samfundet forandrer sig hurtigere end tidligere. Det ses f.eks. ved, at lovgivningen ofte ændrer sig, og at folk sjældent er i det samme job i lang tid. Når samfundet konstant forandrer sig, bliver individets erfaring værdiløs.

Aftraditionalisering

Aftraditionalisering betyder, at traditioner får mindre betydning. Traditioner skal forstås i bred forstand. Det vil sige, at traditioner er normer, skikke, rutiner og værdier, der gives videre fra en generation til den næste. En tradition ka...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind