Thomas Ziehe

Her kan du få et overblik over Thomas Ziehes teori om det senmoderne samfund. Vi forklarer kort nogle af Ziehes centrale begreber, men du kan læse en mere udførlig gennemgang i vores kompendium om Ziehes teori.

Det senmoderne samfund har to centrale kendetegn: kulturel frisættelse og formbarhed. Disse kendetegn påvirker alle individers liv, men det er forskelligt, hvordan det enkelte individ håndterer dem. Ziehe beskriver, at individer reagerer på tre forskellige måder. Reaktionerne hedder: subjektivering, ontologisering og potensering.

Kendetegn ved det senmoderne samfund

Kulturel frisættelse

Kulturel frisættelse betyder, at individet er blevet sat fri fra samfundets traditioner. Frisættelsen medfører, at der ikke længere er noget, der fastlægger individets identitet på forhånd. Dog betyder frisættelsen ikke, at vi er blevet friere, men derimod at vi opfatter os selv som friere. Vi har fået flere muligheder i livet, men vi har også mere ansvar for at få succes. Samtidig betyder flere muligheder ikke, at vi kan udnytte mulighederne. Det er altså ikke sikkert, at individet kan udleve sine drømme. Og hvis drømmene ikke udleves, så er det individets egen skyld.

Du skal desuden være opmærksom på, at Ziehes begreb kulturel frisættelse minder meget om Giddens’ begreb aftraditionalisering.

Formbarhed

Formbarhed er individets opfattelse af, at alt kan formes - inklusiv en selv. Men formbarheden er en myte. Selvom vi har fået flere valgmuligheder, så kan vi ikke bare gøre, hvad vi vil. Vi er begrænset af vores evner - du kan f.eks. ikke få et job som hå...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind