Teorier om det senmoderne samfund

Teoretikerne, der mener, at vi lever i det senmoderne samfund, er uenige om, hvad der præcis kendetegner det senmoderne samfund. Nogle sætter fokus på individets øgede frihed, mens andre mener, at den øgede hastighed i samfundet bør være hovedfokus. Uenigheden betyder, at der ikke findes én samlet teori for, hvad det senmoderne samfund er. Af den årsag har vi valgt at bygge kompendiet op efter forskellige teoretikeres bud på, hvad der er det centrale i det senmoderne samfund. På den måde får du et godt overblik over forskellige aspekter af senmoderniteten.

Vi gennemgår teorier fra følgende teoretikere i kompendiet:

Du kan læse et uddrag fra siden om Richard Sennett her:

Når individet konstant skal videre til det næste job, så bliver individets relationer mere overfladiske. Individet fravælger dybe relationer til kollegaer, da de er spild af tid, når individet alligevel skal videre inden for et halvt år. Udenfor arbejdspladsen bliver individets relationer også mere overfladiske. Når man ofte skifter job, så har man ofte så travlt med at sætte sig ind i det nye sted, at man ikke har overskuddet til at skabe dybe venskaber i sin fritid. Motivationen til at danne venskaber bliver også mindre af, at man ofte skal flytte. Sennett mener, at det er skadeligt, at individets relationer bliver mere overfladiske. Han mener, at dybe relationer er med til at give livet mening.

Arbejdslivet påvirker familielivet

Det er stressende altid at lede efter det næste job. Det er også stressende, at det bliver forventet, at man konstant udvikler sine evner og er i stand til at smide tidligere erfaringer ud af vinduet i det øjeblik man får et nyt job. Når individet føler sig presset i sit arbejdsliv, så bliver det sværere at håndtere de udfordringer, der kan opstå i dets privatliv. Eksempelvis kan det være svært at holde sit parforhold ved lige eller finde tid til at hjælpe sine børn med deres lektier.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind