Teorier om det senmoderne samfund

Teoretikerne, der mener, at vi lever i det senmoderne samfund, er uenige om, hvad der præcis kendetegner det senmoderne samfund. Nogle sætter fokus på individets øgede frihed, mens andre mener, at den øgede hastighed i samfundet bør være hovedfokus. Uenigheden betyder, at der ikke findes én samlet teori for, hvad det senmoderne samfund er. Af den årsag har vi valgt at bygge kompendiet op efter forskellige teoretikeres bud på, hvad der er det centrale i det senmoderne samfund. På den måde får du et godt overblik over forskellige aspekter af senmoderniteten.

Vi gennemgår teorier fra følgende teoretikere i kompendiet: