Anthony Giddens

På denne side får du et overblik over, hvad der kendetegner det senmoderne samfund ifølge Giddens. Vi gennemgår kort Giddens teori, men du kan læse meget mere om teorien i vores kompendium om Giddens. Kompendiet er mere detaljeret og spækket med eksempler.

Giddens kort fortalt

Giddens mener, at vi lever i et senmoderne samfund, fordi samfundet har udviklet sig siden det moderne samfund. Giddens peger på fem centrale udviklinger som han mener, er kendetegnende for det senmoderne samfund. Vi har markeret disse med fed skrift.

En af disse udviklinger er, at traditioner betyder mindre end tidligere. Det kalder Giddens for aftraditionalisering. F.eks. forventes det ikke længere, at kvinder skal være hjemmegående eller at man skal giftes. Traditioner er i højere grad noget man vælger til fremfor noget man skal følge. 

At traditioner har fået mindre betydning medfører, at individet har fået større indflydelse. Det kalder Giddens for individualisering. Fremfor at skulle gøre som f.eks. dets familie ønsker, så kan individet i højere grad selv bestemme over dets liv. Individets øgede indflydelse får desuden traditionernes betydning til at svinde yderligere. På den måde forstærker aftraditionaliseringen og individualiseringen hinanden. 

I takt med at traditioner får mindre betydning, så giver traditionerne ikke længere individet svar på, hvilke...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind