Komposition

Den ydre komposition er kendetegnet af en fast form

”Det blomstrende slagsmål” har en bunden rytme og et fast rimmønster. Der er seks strofer med lige mange vers i hver og et nogenlunde identisk antal stavelser i hvert vers. Vi siger derfor, at digtets ydre komposition er kendetegnet af en fast form.

Der er dog små variationer i den regelmæssige struktur. De første fem strofer alle indeholder otte vers. I sidste strofe er opsætningen anderledes. Her er også otte vers, men de to sidste vers står alene som en slags efterstillet kuplet, altså versepar. 

Digtet indeholder enderim i samtlige vers. Vi kan som eksempel på digtets rimmønster se på første strofe. De rimende ord er fremhævet med hhv. fed og understreget skrift:

Der sejler et grønt Billard mellem Borde og Stole.
Det vugger i Tågernes ,
en sommergrøn Ø.
Der leges med Kugler, med elfenbensskinnende Sole,
og Solenes Gang
beherskes af Klang
fra Queue'r, som føres, stødes i Fest
af Guder i Skjorteærmer og Vest.

De første fire vers er bygget op omkring et såkaldt omsluttende rim, hvor rimet i vers 1 og 4 ”omslutter” parrimet i vers 2 og 3.

De sidste fire vers består af to sæt parrim, hvor vers 5 rimer på vers 6, mens vers 7 rimer på vers 8.

Digtet rytme er regelmæssigt ligesom rimmønsteret. Et digts rytme består af fordelingen af trykstærke og tryksvage stavelser, der samler sig i såkaldte versefødder.

Vi kan igen se på første strofe for at fremhæve rytmen. De trykstærke stavelser er markeret med fed skrift:

Der sejler et grønt Bil- l[i] -ard mellem Borde og Stole. ᴗ-ᴗᴗ-ᴗᴗ-ᴗᴗ-ᴗᴗ-ᴗ
Det vugger i Tågernes Sø, ᴗ-ᴗᴗ-ᴗᴗ-
en sommergrøn Ø. ᴗ-ᴗᴗ-
Der leges med Kugler, med elfenbensskinnende Sole, ᴗ-ᴗᴗ-ᴗᴗ-ᴗᴗ-ᴗᴗ-ᴗ
og Solenes Gang ᴗ-ᴗᴗ-
beherskes af Klang ᴗ-ᴗᴗ-
fra Queue'r, som res, stødes i Fest ᴗ-ᴗᴗ-ᴗ-ᴗᴗ-
af Guder i Skjorteærmer og Vest. ᴗ-ᴗᴗ-ᴗ-ᴗᴗ-

Bemærk, at ordet ’billard’ i første vers giver en række udfordringer. ’Billard’ er et låneord fra fransk, og når ordet udtales på fransk, har det kun to stavelser (bi-jar). I den danske udtale af ordet bliver der dog indsat en ekstra stavelse midt i ordet i form af en ”li”-lyd: Bil-li-ard. På dansk vil trykket normalt ligge på første stavelse (Bil-li-ard), men her i digtet ligger trykket på sidste stavelse, ligesom når ordet udtales på fransk (Bil-li-ard). Digtet benytter i øvrigt også den franske stavemåde for kø, nemlig ”Queue”, så det er sandsynligt, at blandingen af dansk og fransk i udtalen af ’Billard’ er tilsigtet.   

Rytmen er forholdsvis regelmæssig gennem hele digtet. Vi finder dog en større afvigelse fra ovenstående mønster i slutningen af sidste strofe. Der er en ekstra anapæst i sjette vers, mens én af de tryksvage stavelser er flyttet længere frem i syvende vers. I ottende vers er der en ekstra tryksvag stavelse på ordet ’i’. Skanderingen af de sidste tre vers ser altså sådan ud:

hvor I ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind