Metaforer og sammenligninger

Digtet indeholder mange metaforer

Sproget i ”Det blomstrende slagsmål” er især kendetegnet ved sine mange metaforer. Vi kan allerede i strofe 1 se, at digtet indeholder et væld af metaforer. Herunder er metaforerne fremhævet med fed skrift:

Der sejler et grønt Billard mellem Borde og Stole.
Det vugger i Tågernes Sø,
en sommergrøn Ø.
Der leges med Kugler, med elfenbensskinnende Sole,
og Solenes Gang
beherskes af Klang
fra Queue'r, som føres, stødes i Fest
af Guder i Skjorteærmer og Vest

Vi finder eksempelvis en metafor i vendingen ”Tågernes Sø”. En metafor er nemlig et sprogligt billede, der overfører betydning fra ét betydningsområde (billedplan) til et andet (realplan).

Vi kan også udtrykke det sådan, at betydningen bliver overført fra et kildeområde til et målområde. I dette tilfælde er ”Tågernes Sø” kildeområdet. Målområdet er den tobaksrøg, der hænger i værtshuslokalet. ”Tågernes Sø” er altså en metafor for det røgfyldte lokale, hvor handlingen udspiller sig.  

Metaforerne i første strofe hæver det lille værtshusmiljø op på et guddommeligt niveau

Vi finder også en metafor i digtets tredje vers i udtrykket ”en sommergrøn Ø”. Målområdet er her billardbordet, der er belagt med grøn filt, som altså vækker associationer til en frodig, grøn paradis-ø.

Fjerde og femte vers fortsætter metaforikken i samme spor med udtrykket ”elfenbensskinnende Sole”. Her er metaforens målområde de blanke billardkugler, der bevæger sig over bordet som sole, der bevæger sig over den grønne ø.

Strofen fører metaforikken til ende ved at omtale de to mænd, der sætter solene i bevægelse som ”Guder”. Her er metaforens målområde altså de to billardspillere, der ”hersker” over billardbordet lille univers.

Vi kan altså se, hvordan metaforerne i strofe 1 alle er med til at give de...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind