Analyserende artikel

Nedenfor kan du se et eksempel på en analyserende artikel om "Det blomstrende slagsmål". Den analyserende artikel er skrevet til et 12-tal, og den er på 1415 ord. Opbygningen følger vores vejledning 

I begyndelsen af det tyvende århundrede rev vold og krig i fire år verden fra hinanden. Danmark deltog ikke i første verdenskrig, men efterskælvet fra skyttegravenes bombardement nåede alligevel hertil. De enorme ødelæggelser satte spørgsmålstegn ved menneskets uendelige voldspotentiale, og i ”Det blomstrende slagsmål” fra Fribytterdrømme (1920) italesætter Tom Kristensen vold og ødelæggelse kun to år efter krigens afslutning. I digtet er omdrejningspunktet et slagsmål, der udspiller sig mellem to mænd, der beskrives som guder. Deres guddommelighed betyder, at volden ikke er beskrevet som brutal eller grim. Den er i stedet beskrevet ved hjælp af billeder af blomster, der forskønner de scener, der ellers burde forfærde. De to mænd er dog også underlagt en større guds kraft, og digtet sætter derfor spørgsmålstegn ved voldens oprindelse og mændenes beherskelse af egne evner.

I ”Det blomstrende slagsmål” er alting fokuseret ind på en lille streng af begivenheder. Det hele bliver præsenteret af det lyriske jeg, der dog aldrig selv optræder i digtet. Slagsmålet er derfor beskrevet med en ydre synsvinkel, men fordi det stadig er jegets oplevelse af handlingerne, der er udgangspunktet, bliver perspektivet subjektivt.  Digtets forløb er kronologisk, og den lineære komposition giver en ro til digtet, fordi læseren ikke skal forholde sig til skift i tid og sted. Samtidigt er det også bygget op omkring en fast form med seks strofer, der alle har otte linjer. Denne klare stuktur står umidd...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind