Analyse

På de næste sider kan du læse vores analyse af digtet ”Det blomstrende slagsmål” af Tom Kristensen. Vi indleder analysen med en række arbejdsspørgsmål, som vi anbefaler dig at svare på, inden du læser vores analyse. I løbet af analysen kommer vi omkring alle de punkter, der normalt indgår i en digtanalyse.

Hvis du fx skal holde oplæg eller skrive opgave om ”Det blomstrende slagsmål”, er det dog en god ide at fokusere på enkelte af punkterne og binde dem sammen ud fra en gennemgående vinkel på teksten.

Vi begynder vores analyse med at se på genretræk i ”Det blomstrende slagsmål”. Vi undersøger også digtets opbygning ved at se på både den indre og den ydre komposition. Derudover forklarer vi betydningen af det faste rimmønster og den regelmæssige rytme.

Dernæst analyserer vi digtets billedsprog, som især er præget af metaforer og sammenligninger. Digtet benytter sig også af andre sproglige virkemidler som f.eks. en gennemgående sammenstilling af skønhed og ødelæggelse. Det er begreber, som traditionelt har stået i modsætning til hinanden, men typisk er forenet i Tom Kristensens digtning. Digtets sproglige stil er høj, hvilket står i modsætning til de forventninger vi har til et digt, der beskriver noget så ’lavt’ som et værtshusslagsmål.

Derudover analyserer vi digtets fortælleteknik, herunder dets brug af en tredjepersonsfortæller. Vi kommer også ind på digtets personkarakteristikker og miljøbeskrivelsen, der præsenterer værtshusmiljøet på en højstemt og begejstret måde. Til sidst kommer vi ind på de særligt ekspressionistiske træk i digtets skrivestil.

Se også vores vejledning til digtanalyse:

Digtanalyse

Denne analysemodel er tænkt som en hjælp til dig, der skal analysere et digt. Den kan bruges som inspiration til analyse og fortolkning af alle typer af digte, og den er god at benytte både til lektier, opgaveskrivning og eksamen.