DNA-replikation

Biologi C, B og A + Biotek A.

DNA-replikation kopierer cellens DNA

DNA-replikation er en celles kopiering af alt sit DNA. DNA-replikation sker både inden mitose og inden meiosens første deling. Begge datterceller får på den måde en kopi af modercellens DNA efter celledelingen.

Sådan forløber DNA-replikation

DNA-replikationen indebærer, at de to DNA-strenge i et dobbelstrenget DNA-molekyle skilles fra hinanden. De to enkeltstrengede DNA-molekyler bruges nu som skabelonstrenge, ved at nukleotiderne i hver streng efterhånden baseparrer med løse nukleotider. Nye DNA-strenge bygges på den måde på begge de oprindelige strenge i DNA-molekylet. To ens dobbeltstrengede DNA-molekyler er derfor resultatet af replikationen.

De to strenge i det oprindelige DNA-molekyle skilles fra hinanden ved hjælp af enzymet helikase. Strengene skilles ad flere steder i DNA-molekylet på en gang. DNA-replikationen kan på den måde ske i flere dele af molekylet samtidig.

Figur 1 viser et enkelt område, hvor DNA-strengene (sorte linjer) er skilt fra hinanden. I resten af dette afsnit gennemgår vi DNA-replikationen med udgangspunkt i figur 1.

Figur 1. DNA-replikation.Når helikase har skilt strengene ad i et område, binder primere sig til det enkeltstrengede DNA. Primere er korte, enkeltstrengede sekvenser af nukleotider, som kan baseparre med bestemte basesekvenser på DNA-strengene. Når en primer har bundet sig til det enkeltstrengede DNA, kan enzymet DNA-polymerase binde sig til primeren. DNA-polymerase bevæger sig derefte...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind